Medicina
Kirurgija
KARDIJALNA KIRURGIJA

Obuhvaća slijedeće grupe proizvoda proizvođača Medtronic:
  • Krvni management i dijagnostika http://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/blood-management-diagnostics.html
  • Kanile (arterijske, femoralne, venske, antegradne, retrogradne za djecu i odrasle) http://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/cannulae.html
  • Kardiopulmonalni program (oksigenatori s cijevima, hemokoncentratori...) http://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/cardiopulmonary.html
  • Srčane valvule – kirurške http://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/heart-valves-surgical.html
  • Srčane valvule – transkateterske http://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/heart-valves-transcatheter.html
  • Pedijatrijski perfuzijski asortiman http://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/pediatric-perfusions.html
  • Program za kiruršku revaskularizaciju http://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/revascularization-surgical.html
  • Program kardiokirurške ablacije http://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/ablation-surgical.html